Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Misericordia
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 5
19-300 Ełk
e-mail dps.elk@caritas.pl
tel. 087 506 59 59